Informations- och IT-säkerhet

Informationssäkerhet och IT-säkerhet är två nära sammanflätade domäner inom en organisation. Båda spelar en viktig roll för att säkerställa säkerheten för känsliga uppgifter och den övergripande säkerhetsinfrastrukturen.

Vår expertis sträcker sig till rådgivande och strategiska nivåer, där vi hjälper dig att skapa och implementera rutiner, operativa metoder och verktyg. Dessa åtgärder skyddar känslig information och främjar säkerhetsmedvetenhet precis där det är som viktigast inom din organisation.

Tjänster inom informationssäkerhet som vi erbjuder inkluderar:

  • Audits
  • Riskbedömningar
  • Säkerhetsprocesser
  • Säkerhetskontrollmätningar
  • ISO 27001, ISO15504, ISO22301, ISO21434, ISO14001 mfl.
  • NIS2 efterlevnad
  • Utbildning / workshops / Rådgivning
Gå till konsultförfråganchevron_right

Våra andra tjänster