Våra tjänster

Med en passion för IT och människor jobbar vi utifrån filosofin att tillsätta Rätt person med Rätt pannben till Rätt uppdrag. Utöver rätt kompetens tillsätter Infinity konsulter med en nyfikenhet och lyhördhet som gör skillnad på ert bolag.

Vi tror på samarbete och en nära dialog, varför Infinity finns med som coach och bollplank genom hela uppdragsperioden, både för dig som kund och för våra konsulter. Trygghet och delaktighet resulterar i en konsult som trivs, är motiverad och bidrar till verksamheten.

Med vår långa erfarenhet och vårt breda nätverk kan vi erbjuda konsulter inom alla typer av IT-tjänster, med särskilt fokus på IT-säkerhet, IT-management och DevOps. Vi har konsulter tillgängliga för både längre och kortare uppdrag. Ni väljer! Läs gärna mer om våra olika affärsområden här nedan.

DevOps

Vi brinner för området DevOps där våra konsulter hjälper er att automatisera flöden och optimera processer. Våra DevOps-konsulter är specialister inom Infrastruktur, Cloud och Test. En förutsättning för en lyckosam DevOps-kultur är god kommunikation och tätt samarbete. Kulturen, alltså hur människor arbetar och samarbetar är avgörande för att kritiska affärsmål ska uppnås. Här används ofta gemensamma standardverktyg och metoder som gör delningen av information lättare i teamet.

IT-Management

Inom IT-management jobbar vi med ledning inom områdena utveckling, förvaltning, projekt och organisation. Något vi brinner lite extra för är förändringsledning, där vi leder eller är rådgivande i kundens tekniska och/eller kulturella förändringsresa. Viktigt fokus är även de nya arbetsmetoder och arbetssätt som ska implementeras och accepteras i en organisation och som ska uppnå en lyckosam förändring över tid.

IT-Säkerhet

IT-säkerhet är en central funktion i en organisation. Att implementera, underhålla och utveckla de bäst lämpade säkerhetslösningarna och ledningssystemen är något vi är bra på. På en rådgivande strategisk men också operativ nivå hjälper vi er att utforma och upprätta rutiner, arbetssätt och verktyg som skyddar känslig information och lyfter säkerhetskunskapen i er organisation, där den behövs som mest.